Lovačka soba “Kot 2 jelena”

je soba Lorda Von 5Rekovića, koja je ostala netaknuta, u originalnom stanju, još od 1815. pa sve do dana današnjeg sa krivoulovljenim brojnim trofejima od kojih je i sam Lord Von 5Reković izgubio život. Doživite nevjerojatan panoramski pogled, napasite oči “Srebrnom zorom” na pojilištu Von 5Reković u lovačkoj sobi “Kot 2 jelena”.